Hvert år avholder vi vår egen rasespesial utstilling. Her har vi egne kåringsklasser som alle får delta på, ekstra fine premier og kåring av BISS. Vi har loddsalg, kakesalg og sosialt samkvem etter ringen er ferdig. Noen ganger har vi også utdeling av premier til årets mestvinnere. Vi prøver å lage et så fint arrangement som mulig med masse kos og hygge rundt ringen vår. Etter at ringen er ferdig så har vi trekk av premier fra loddsalget og enten årsmøte eller et medlemsmøte.