Raseutvalget

I raseutvalget for Xoloitzcuintle sitter det per i dag en raserepresentant, en vara raserepresentant og et lite utvalg av medlemmer som bistår raserepresentanten i sitt arbeid.

Raserepresentant

Stine Snekkerhaugen

E-post: xolo@nmhk.net

Vara-raserepresentant

Gyda Iren Thorvaldsen

E-post: xolo@nmhk.net

Medlemmer av utvalget

Simone Benedicte Vermeulen

Kim Larsen (vara)

E-post: xolo@nmhk.net