Raseutvalget

I raseutvalget for Xoloitzcuintle sitter det per i dag en raserepresentant, en vara raserepresentant og et lite utvalg av medlemmer som bistår raserepresentanten i sitt arbeid.

Raserepresentant

Stine Snekkerhaugen

E-post: xolo@nmhk.net

Vara-raserepresentant

Lill Solberg

E-post: xolo@nmhk.net

Medlemmer av utvalget

Malvin Solberg

Simone Benedicte Vermeulen

Martine Wicklund Musæus

E-post: xolo@nmhk.net