Avlsanbefalinger

Raseutvalget har bestemt følgende avlsanbefalinger pr juni 2015:

 1. Hunder som skal brukes i avl bør delta på minimum 2 offisielle utstillinger med resultat excellent, for å sikre minimumskvalitet opp mot rasestandard.
 2.  Begge foreldredyrene skal være registrert i NKK, eller i hjemlands kennel klubb.
 3. Tispen skal aldri parres før fylte 24 måneder, hannen bør være over 18 mnd.
 4. Tispen bør ikke ha flere kull enn 4 stk og første kull skal være før fylte 5 år.
 5. Tisper som har hatt 2 keisersnitt skal taes ut av avl.
 6. Anbefalt helsesjekk før første parring:
  – Miniatyr størrelse: Øyelysning og patella – etter fylte 2 år
  – Mellom størrelse: Øyelysning og patella (HD/AD ved stor type) – etter fylte 2 år
  – Standard størrelse: Øyelysning og HD/AD røngten – etter fylte 2 år

Anbefalingene er et arbeidsdokument for rasen, og de er å anse som rådgivende for både oppdrettere og valpekjøpere.

Om å håndtere rasens omdømme som en ansvarlig oppdretter:

Vår rase skal ikke brukes til markedsføring av blandingsvalper.
Tyvparringer kan skje. Om uhellet er ute anbefaler vi at man vurderer abortsprøyte. Snakk med veterinær om hva som kan gjøres og hva som anbefales, og ta ansvarlige avgjørelser for din hund.
Dersom det tross alt fødes blandingsvalper ønsker raserepresentant og raseutvalg at følgende retningslinjer etterleves:
Blandingsvalper som fødes skal ha gode hjem. De skal ha like god oppfølging som valper med stamtavle, men de skal ikke markedsføres som Mex/Xolo-blanding, de skal evt annonseres som «blandingsvalper». De selges til kostpris, og man beregner seg ikke inntjening. Dette vil være med på å ta bunnen ut av markedet for de som satser på å tjene penger på planlagt blandingsavl.