Avlsanbefalinger

Raseutvalget har bestemt følgende avlsanbefalinger pr juni 2015:

 1. Hunder som skal brukes i avl bør delta på minimum 2 offisielle utstillinger med resultat excellent, for å sikre minimumskvalitet opp mot rasestandard.
 2. Begge foreldredyrene skal være registrert i NKK, eller i hjemlands kennel klubb.
 3. Tispen skal aldri parres før fylte 24 måneder, hannen bør være over 18 mnd.
 4. Tispen bør ikke ha flere kull enn 4 stk og første kull skal være før fylte 5 år.
 5. Tisper som har hatt 2 keisersnitt skal taes ut av avl.
 6. Anbefalt helsesjekk før første parring:
  – Miniatyr størrelse: Øyelysning og patella – etter fylte 1 år
  – Mellom størrelse: Øyelysning og patella (HD/AD ved stor type) – etter fylte 1 år
  – Standard størrelse: Øyelysning og HD/AD røngten – etter fylte 1 år

Anbefalingene er et arbeidsdokument for rasen, og de er å anse som rådgivende for både oppdrettere og valpekjøpere.