Årsmøte 2019

Årsmøtet 2019 ble avholdt etter rasespesialen på Maura 22.06.19

Dagsorden :

 1. Konstituering av Årsmøtet.
 2. a) Godkjenning av innkalling og saksliste: Enstemmig godkjent
 3. b) Valg av dirigent: Anniken Holtnæs
 4. c) Valg av referent: Hanne Engebretsen
 5. d) Valg av to til å underskrive protokollen: Lill Anita Sehlin, Line Andersen
 6. e) Valg av tellekorps. Tre personer: Anniken Holtnæs: Resten var inhabile.

Vi hadde 5 stemmeberettige medlemmer på møtet. På forhåndsstemmer var det 3 gyldige stemmeberettige, 4 forhåndsstemmer ble forkastet da medlemmene ikke var stemmeberettige i henhold til NMHK´s regler for stemmerett. En stemme ble forkastet da stemmen var feilskrevet.

 1. Avdelingens årsberetning: Her skulle vi hatt mere informasjon. Vi manglet medlemstall for starten av året og generell info og statestikker for rasen vår. Eks. Ny registreringer, kull statestikk osv.
 1. Avdelingens handlingsplan: Ingen anmerkinger.
 1. Innkommende forslag.

To saker fra HS som skulle stemmes over. Den ene var om krav til kjent patellaluksasjon status, det ble stemt over at våre miniatyrer og mellomer skal ha krav til kjent status, dette ble enstemming vedtatt. Den andre saken omhandlet Cert ordningen, denne ble også enstemmig vedtatt.

 1. Valg av :
 2. a) Raserepresentant: Lill Anita Sehlin
 3. b) Vara: Hanne Engebretsen
 4. c) Vara: Linn Camilla Sehlin
 5. d) Supplant: Stine Snekkerhaugen

HS medlem og dirigent Anniken Holtnæs godkjente årsmøtet.

Avdelingens årsberetning:
I 2018 har raseutvalget hatt to møter og masse kontakt over telefon. Vi har ferdigstilt RAS på nytt etter ønsket om noen små endringer fra Kim Bellamy i NKK. RAS er nå godkjent og sendt inn for publisering hos NKK. Det skal sies at vi fikk svært mye skryt av NKK for vårt RAS dokument. Vi har jobbet mye med årets rasespesial, blant annet laget og skaffet premier. Vi har jobbet svært mye med planlegging av våres stand på Dogs4all. Det var ikke lett å få flere til å stå på stand sammen med raseutvalget, så vi måtte hente hjelp uten fra klubben for å få det i land, men vi klarte det og vi hadde mange mennesker innom som var nysgjerrige på rasen våres. Vi har prøvd å jobbe med å få arrangert ett rasetreff, men det er vanskelig å få dette til å passe for alle. Men dette er noe vi ønsker å få til i 2019/2020.

Avdelingens handlingsplan:
– Vi jobber nå med å få rasespesialen i havn og ordne premier til denne.

– Vi vil prøve å få til ett rasetreff i 2019, men da må vi få med så mange som mulig. Hva med en grilltur, en ringtrening eller bare treffes på ett hyggelig sted så hundene kan leke? Vi ønsker her innspill fra dere medlemmer på hva dere kunne tenke dere og ikke minst hvor/når.

– Dogs4all: Her må vi få til å være flere som bytter på å stå på stand, gå i raseparade og hjelper til med opp- og nedrigg. Denne standen er en nøytral stand hvor vi kun viser frem rasen, her er det ikke åpent for å promotere kenneler – da viser vi til hjemmesiden hvor alle oppdrettere som har betalt for annonse står, eller valpekontakten som står i folderen.

– Dommerkompendie: Dette er et stort arbeid, her trenger vi masse hjelp. Vi har fått lov til å jobbe ut i fra Giovanna Suedan sitt kompendie – men vi skal ikke direkte kopiere dette. Vi ønsker å gjøre et grundig arbeid og danne en gruppe som kan møtes og jobbe med dette. Det er ikke satt noe tidsperspektiv for dette fra HS enda.

 

– Vi jobber nå med å få rasespesialen i havn og ordne premier til denne.

– Vi vil prøve å få til ett rasetreff i 2019, men da må vi få med så mange som mulig. Hva med en grilltur, en ringtrening eller bare treffes på ett hyggelig sted så hundene kan leke? Vi ønsker her innspill fra dere medlemmer på hva dere kunne tenke dere og ikke minst hvor/når.

– Dogs4all: Her må vi få til å være flere som bytter på å stå på stand, gå i raseparade og hjelper til med opp- og nedrigg. Denne standen er en nøytral stand hvor vi kun viser frem rasen, her er det ikke åpent for å promotere kenneler – da viser vi til hjemmesiden hvor alle oppdrettere som har betalt for annonse står, eller valpekontakten som står i folderen.

– Dommerkompendie: Dette er et stort arbeid, her trenger vi masse hjelp. Vi har fått lov til å jobbe ut i fra Giovanna Suedan sitt kompendie – men vi skal ikke direkte kopiere dette. Vi ønsker å gjøre et grundig arbeid og danne en gruppe som kan møtes og jobbe med dette. Det er ikke satt noe tidsperspektiv for dette fra HS enda.