Årsmøte 2016

Det ble ikke avholdt noe årsmøte dette året etter avtale med leder av NMHK.