Årsmøte 2017

Det ble innkalt til medlemsmøte dette året, men ingen medlemmer møtte opp og møtet ble derfor avlyst.