Årsmøte 2015

Møtet ble holdt på NMHK´s utstilling 14.06.15 på utstillingsplassen etter at bedømmelsen i ringen er ferdig.

Dagsorden

 1. Åpning av møte av raserepresentant.
  – Raserepresentanten åpnet møtet, vi var 5 oppmøtte medlemmer.
 2. Godkjenning av dagsorden.
  – Dagsorden ble godkjent uten anmerkning.
 1. Valg av møteleder, referent, tellekorps, protokollskriver og undertegner (2 stk).
  – På grunnlag av antall oppmøtte valgte raserepresentant å gå inn for de fleste rollene. Undertegnere var 2 av medlemmene.
 2. Valg av vararepresentant og et raseutvalg.
  – Åse Persson ble valgt til vara-raserepresentant for 1 år. I raseutvalget ble det stemt inn: Siri Borgen, Laila og Camilla Sehlin.
 3. Ønsker for 2016.
  – Rasespesial 2016: Det var ikke et ønske fra medlemmene å bruke Arne Foss som dommer. Det ble også nevnt at det ville koste for mye å avholde dette neste år når det er usikkert om vi klarer å skape en kapital å bruke av i år. Raserepresentant foreslo derfor å søke HS om mexikanerene kan få lov til å gå i siste klasse i ringen slik at vi kan ha en liten hyggelig slutt med kåring av mestvinnende osv. Dette har raserepresentanten notert seg og kommer til å jobbe med når det er tid for det.
  – Dogs4all: HS har en banner fra tidligere år som vi kunne bruke her. Denne skal Laila få til seg, samt foldere. Arbeidsliste vil bli laget for standen og alle er enige om å bidra med stand-jobbing med hund.
  – Mexikaner Treff: Alle ønsket å gjennomføre dette. Det kom et forslag om å avholde det på samme plass som NMHK avd. Østfold hadde sin utstilling – Laila kan hjelpe til å gjøre dette mulig. Dette skal vi få til !!
 1. Innkomne saker.
  – Navn: Det først endrede navnet på vår avdeling som var «Mexikansk Hund» ble tatt opp og medlemmene under møtet ønsket å stemme over om vi skulle beholde dette eller ikke. Det ble nedstemt og vi går derfor tilbake til å bruke «Mexikansk Nakenhund». Med tid ønsker vi å eventuelt se på muligheten om å kunne bruke urnavnet «Xoloitzcuintle» slik de i sverige nå har gått over til.
 2. Annet
  – Mini nytt: Det ønskes at vi prøver å få laget en kollasje med bilder og litt tekst fra Hadeland utstillingen. Det ble tatt mange fine bilder derifra som kommer til å utgjøre en fin side for mexikanerene.
 1. Avslutning og erklære vedtak fra årsmøtet godkjent.