Årsmøte 2018

Det inviteres til medlemsmøte 23.06.18 på NMHK´s utstilling på Maura etter at bedømmelsen for rasen er ferdig i ringen.